sobota 30. června 2012

VirtualBox, Debian, Hg, Trac

Prostředí se bude používat jako server pro Mercurial a Trac.
Vytvoření virtuálního počítače a instalace Debianu
 1. Vytvořit standardní Virtual Machine (VM) pro Debian:
  • Jméno: HgTrac
  • OS: Linux, Version: Debian
  • RAM: 256 MB
  • HDD: 100 GB data
  • CD-ROM: CD1 ISO image - i386 verze
  • Network: Bridged Adapter
 2. Spustit VM a vybrat textovou instalaci: Install
 3. Locale: english-us
 4. Hostname: hgtrac, Domain: cendaweb.cz
 5. User: trac - uživatel, pod kterým běží trac i má uložený hg repositáře
 6. Partition disks:
  • Guided - use entire disk
  • one partition
 7. Software collections: Standard system utilities, Web server, SSH server
 8. Příhlásit se vzdáleně přes SSH
 9. SSH s klíčema
  1. Na stroji odkud se chci hlásit si vygeneruju klíče:
   ssh-keygen
   Windows: spustit puttygen.exe, vygenerovat klíč, uložit privátní klíč
  2. Veřejný klíč zkopíruju na stroj kam se chci hlásit:
   scp -P 22 id_dsa.pub user@remote:~/
   Windows: nic
  3. Na stroji kam se chci hlásit přidám zkopírovaný klíč do autorizovaných klíčů:
   cat id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys2
   Windows: vložit vše z políčka Public key for pasting... do authorized_keys2
  4. Smažu id_dsa.pub:
   rm id_dsa.pub
  5. Případně pořeším práva:
   chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys2
 10. Zakázání SSH autorizace heslem
  V /etc/ssh/sshd_config musí být:
  • RSAAuthentication yes (defaultní hodnota)
  • PubkeyAuthentication yes (defaultní hodnota)
  • ChallengeResponseAuthentication no
  • PasswordAuthentication no
  • UsePAM no
  Pak aktualizovat ssh: sudo /etc/init.d/ssh reload


Konfigurace Apache
 1. Nastavit správné ServerName v /etc/apache2/httpd.conf:
  ServerName moje.domena.cz
  Nenastavení správné domény vede později k obskurní chybě:
  svn: OPTIONS of 'https://svn.example.com/repos':
  SSL negotiation failed: SSL error code -1/1/336032856
 2. Povolit SSL:
  a2enmod ssl
 3. Povolit port 443 přidáním řádku do /etc/apache2/ports.conf:
  Listen 443
 4. Vygenerovat SSL certifikát (hostname svntrac):
 5. mkdir /etc/apache2/ssl
  make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
 6. Vytvořit virtuálního hosta:
  • cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac
  • Upravit konfiguraci: vim /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac přidáním chybějících řádků:
   NameVirtualHost *:443
   <virtualhost *:443="">
       ServerAdmin mail@mail.cz
       ErrorLog /var/log/apache2/error.log
       LogLevel warn
       CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
       SSLEngine on
       SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
       SSLProtocol all -SSLv2
       SSLCipherSuite HIGH
   </virtualhost>
   
 7. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  • Varování o jménu serveru jde zrušit přidáním ServerName svntrac do /etc/apache2/apache2.conf
  • Virtuální host už je povolený - pokud ne, povolit ho: a2ensite svntrac
 8. Vyzkoušet https://localhost/. Bude si stěžovat na neplatný certifikát, protože jsme si ho sami vytvořili. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  It works!
Konfgurace Hg
 1. Nainstalovat Mercurial:
  1. Use www.backports.org to install the newest mercurial
  2. apt-get -t squeeze-backports install mercurial -V
 2. Nainstalovat Trac (příště na všechno použít easy-install):
  1. apt-get install -V python-setuptools
  2. apt-get install -V python-genshi
  3. apt-get install -V python-babel
  4. apt-get install -V python-pygments
  5. apt-get install -V python-docutils
  6. apt-get install subversion
  7. easy_install -U Trac==dev
  8. svn co http://svn.edgewall.com/repos/trac/plugins/0.13/mercurial-plugin
   1. cd mercurial-plugin
   2. python setup.py bdist_egg
   3. python setup.py install
 3. Hg repositáře vytvořit uživatelem trac v jeho home adresáři. Vzdáleně se k nim přistupuje i z Windows přes ssh
  1. Grab putty.exe and plink.exe from PuTTY website.
  2. Connect to remote ssh host over ssh using PuTTY once and have PuTTY save its key as a known host.
    Or run "C:\path to\plink.exe" -ssh -i "C:\your path to\private.key" user@server.com to add it.
  3. Add the following to the [ui] section of your ~/Mercurial.ini file
    ssh="C:\path to\plink.exe" -ssh -i "C:\your path to\private.key"
  4. Profit:
    hg clone ssh://user@server.com:/hg/repository (repository must exist)
  
 4. Configure Trac
  1. trac-admin trac/local initenv
  2. trac-admin /home/trac/trac/local/ deploy /home/trac/deploy
  3. mv deploy/* trac/
  4. Změnit vlastníka adresáře /home/trac/trac: chown www-data:www-data -R /home/trac/trac
  5. Vytvořit administrátora: trac-admin /home/trac/trac/local permission add jmeno TRAC_ADMIN
  6. Upravit konfiguraci Trac: vim /home/trac/trac/local/conf/trac.ini
  7. apt-get install libapache2-mod-wsgi
  8. Přidat do konfigurace Apache: vim /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac
   WSGIScriptAlias /trac /home/trac/trac/cgi-bin/trac.wsgi
   
   <Directory /home/trac/trac/cgi-bin>
     WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
     Order deny,allow
     Allow from all
   </Directory>
   
  9. Vytvořit soubor s hesly na basic authentification pro Apache:
   htpasswd -c /etc/apache2/trac.passwd cenovsky
   Další uživatelé už bez -c:
   htpasswd /etc/apache2/trac.passwd honza
  10. Upravit /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac:
   RedirectMatch ^/$ /trac/
   <location /trac>
     AuthType Basic
     AuthName "Trac"
     AuthUserFile /etc/apache2/trac.passwd
     Require valid-user
     SSLRequireSSL
   </location>
   
  11. Přesměrovat vše z portu 80 na 443 (/etc/apache2/sites-enabled/default):
   Redirect permanent / https://vase.stranky.cz/
   
 5. Konverze svn -> hg na Windows:
  1. hg clone svn+https://trac.bakalari.cz/svnprivate C:\src\svnprivate
   
  2. Create c:\src\svnprivate\rename.py:
   import sys
   for path in sys.stdin:
     old = path[:-1] # strip newline
     new = old.decode("utf-8").encode("cp1250")
     print 'rename "%s" "%s"' % (old, new)
   
  3. V c:\src\svnprivate\ spustit:
   hg manifest --all | C:\Python27\python.exe rename.py > rename.txt
   
  4. hg convert --filemap C:\src\svnprivate\rename.txt svnprivate svnprivate2
   
 6. Zprovoznění Hg v Tracu

Trac plugins
Pluginy jsou popsány v samostatném článku.
Ostatní
 • Přidat do cronu aktualizaci času pomocí ntpdate pool.ntp.org

Žádné komentáře:

Okomentovat