čtvrtek 11. února 2010

Trac plugins

Po instalaci pluginu se obvykle musí restartovat Apache.
 1. TracWiki WYSIWYG Editor Plugin
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/tracwysiwygplugin/0.11
  • tracwysiwyg.* = enabled
 2. Add a "Clone" button to tickets
  •  Instalovat přes Admin rozhraní
  • ve skriptu změněno TICKET_ADMIN na TICKET_CREATE. ticket_clone.* = enabled
 3. Autocomplete user fields (assigned to and CC) on tickets
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/autocompleteusersplugin/0.11
  • autocompleteusers.* = enabled
 4. A Tagging System for Trac
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/tagsplugin/tags/0.6
  • tractags.* = enabled
  • Spustit: trac-admin projekty upgrade
  • Přidat práva TAGS_VIEW, TAGS_MODIFY autentifikovaným uživatelům.
 5. Add support for ticket dependencies to Trac
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/masterticketsplugin/0.11
  • apt-get install graphviz
  • Upravit konfiguraci Trac: vim /home/trac/projekty/conf/trac.ini
   [components]
   mastertickets.* = enabled
   [ticket-custom]
   blocking = text
   blocking.label = Blocking
   blockedby = text
   blockedby.label = Blocked By
   [mastertickets]
   dot_path=/usr/bin/dot
  • trac-admin /home/trac/projekty/ upgrade
 6. email2trac utilities
  • apt-get install trac-email2trac fetchmail
  • fetchmail se spouští jako démon pod uživatelem fetchmail, proto musíme tohoto uživatele přidat do skupiny www-data a upravit práva v /home/trac tak, aby uživatel fetchmail mohl vytvořit nový ticket: adduser fetchmail www-data chmod g+w -R /home/trac/
  • upravit /etc/default/fetchmail:
   START_DAEMON=yes
  • vytvořit /etc/fetchmailrc:
   poll mail.domena.cz with proto POP3
   user 'trac@domena.cz' with password 'xxx' is 'trac' here
   mda "/usr/bin/email2trac"
  • fetchmail je náchylný na správný práva: chmod 710 /etc/fetchmailrc
  • upravit konfiguraci /etc/email2trac.conf podle potřeby - například:
   project: /home/trac/projekty
   ticket_update: 1
   ...
   default_type: task
  • spustit fetchmail: /etc/init.d/fetchmail start
 7. Hierarchical navigation menus
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/menusplugin
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TracMenusPlugin plugin přes WebAdmin
  • Nakonfigurovat menu
  • Upravit CSS (/usr/lib/python2.5/site-packages/TracMenusPlugin-0.1-py2.5.egg/tracmenus/htdocs/css/tracmenus.css)
 8. Never receive emails for tickets your change
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/nevernotifyupdaterplugin/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit nevernotifyupdaterplugin plugin přes WebAdmin
 9. Table of Contents Macro
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/tocmacro/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TracTocMacro plugin přes WebAdmin
 10. BackLinksMenu
  • cd trac/plugins
  • wget http://trac-hacks.org/svn/backlinksmenumacro/0.11/BackLinksMenu.py
  • Aplikovat patch pro BackLinksMenu.py
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit BackLinksMenuMacro plugin přes WebAdmin
 11. TicketBackLinksMacro
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/ticketbacklinksmacro/0.11
  • Aplikovat patch pro /usr/lib/python2.5/site-packages/TicketBackLinksDescription-0.1-py2.5.egg/TicketBackLinksDescription/macro.py (odstranit mezeru za číslem ticketu v query)
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TicketBackLinks* plugin přes WebAdmin
 12. Display user login stats
  • cd trac/plugins
  • wget http://trac-hacks.org/svn/userstatsmacro/0.11/UserStats.py
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit UserStats Rev plugin přes WebAdmin
 13. Automatically add a Last Modified line at the end of each wiki page
  • Edit trac/templates-site.html and add:
   <div py:match="div[@id='content' and @class='wiki']" py:attrs="select('@*')">
    ${select('*')}
    <div class="lastmodified">Last modified by ${format_author(page.author)}, ${format_datetime(page.time)} (${dateinfo(page.time)} ago)</div>
   </div>
   
  • Restart Tracu (tj. Apache)
 14. List change log from repository
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/changelogmacro/branches/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit ChangeLogMacro 0.2-r7923 plugin přes WebAdmin
 15. Doxygen plugin
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/doxygenplugin/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TracDoxygen 0.11.0.2 plugin přes WebAdmin
  • Přidat uživatelům právo DOXYGEN_VIEW (ve WebAdminu)
  • Přidat (upravit) sekci [doxygen] v traci.ini:
   [doxygen]
   path = /var/cache/doxygen/myproject
   html_output = html
   
 16. Ticket list in a box on the wiki page - netestováno
 17. Integration of the Buildbot continuous integration server into trac - netestováno

Žádné komentáře:

Okomentovat