pátek 2. října 2009

Zálohování a obnova SVN a Trac

Debian se SVN a Trac běží ve VirtualBoxu, který je hostovaný ve Windows 7 - viz předchozí blog. Zálohovat se tedy bude do sdíleného adresáře z Windows 7.

Nastavení Windows 7
 • vytvořit adresář na zálohy: c:\backup
 • vytvořit uživatele Backup s heslem
 • nasdílet c:\backup tak, že jen uživatel Backup do něj má právo zápisu a ostatní nic
Nastavení Debianu
 • apt-get install winbind smbclient smbfs bzip2
 • nastavit Workgroup, nepoužívat WINS z DHCP
 • v /etc/nsswitch.conf upravit řádku s host na:
  hosts:   files wins dns
 • otestovat sdílení: smbclient -L server -U Backup
  po zadání hesla vypíše seznam sdílených adresářů
  svntrac:~# smbclient -L server -U Backup
  Enter Backup's password:
  Domain=[SERVER] OS=[Windows 7 Professional 7600] Server=[Windows 7 Professional 6.1]
  
      Sharename    Type   Comment
      ---------    ----   -------
      ADMIN$     Disk   Remote Admin
      Backup     Disk
      C$       Disk   Default share
      IPC$      IPC    Remote IPC
  Domain=[SERVER] OS=[Windows 7 Professional 7600] Server=[Windows 7 Professional 6.1]
  
      Server        Comment
      ---------      -------
  
      Workgroup      Master
      ---------      -------
  
 • vytvořit mount-adresář : mkdir /mnt/backup
 • namountovat ručně: mount -o user=backup -t smbfs //server/backup /mnt/backup
 • pokud funguje, tak nastavit automatické mountování upravením /etc/fstab:
  //server/backup /mnt/backup     smbfs   user=backup,password=backup,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
 • restart a zkusit, že to funguje
 • pokud je heslo příliš dlouhé (víc jak 16 znaků) anebo vadí, že je v /etc/fstab viditelné, tak se musí vytvořit soubor s hesly:
  vim /root/.smbcredentials
  username=backup
  password=backuppassword
  chmod 700 /root/.smbcredentials
  //server/backup /mnt/backup     smbfs   credentials=/root/.smbcredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

Zálohování

Trac
 • mkdir /mnt/backup/trac
 • Vytvořit skript trac-backup.sh
  #!/bin/sh
  projekt="bakalari"
  tmpdir="/tmp/trac"
  rm -rf $tmpdir
  mkdir $tmpdir
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt"."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  trac-admin /home/trac/$projekt hotcopy $tmpdir"/"$projekt
  tar -jcf $backupfile -C $tmpdir $projekt 
  cp $backupfile /mnt/backup/trac
 • chmod u+x trac-backup.sh
 • Spustit: ./trac-backup.sh
  V /mnt/backup/trac by se měl vytvořit soubor projekty.YYYYmmddHHMM.tgz, který obsahuje zálohu Tracu. Je komprimovaný pomocí bzip2.
 • Nastavit denní zálohování: do crontab -e přidat
  35 3 * * * /root/trac-bakalari-backup.sh
SVN
Zálohuje se jak hotcopy, tak dump. Hotcopy není jednoduše přenositelný na jiný systém, ale zálohuje i pre/post commit skripty.
 • mkdir /mnt/backup/svn
 • Vytvořit skript svn-backup.sh:
  #!/bin/sh
  projekt="bakalari"
  tmpdir="/tmp/svn"
  rm -rf $tmpdir
  mkdir $tmpdir
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt".dump."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  svnadmin dump /home/svn/$projekt | bzip2 -c > $backupfile
  cp $backupfile /mnt/backup/svn
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt"."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  svnadmin hotcopy /home/svn/$projekt $tmpdir"/"$projekt
  tar -jcf $backupfile -C $tmpdir $projekt 
  cp $backupfile /mnt/backup/svn
 • chmod u+x trac-backup.sh
 • Spustit: ./svn-backup.sh
  /mnt/backup/svn by se měly vytvořit soubor projekty.dump.YYYYmmddHHMM.tgz, a projekty.YYYYmmddHHMM.tgz které obsahují dump a hotcopy zálohu SVN. Jsou komprimovaný pomocí bzip2.
 • Nastavit denní zálohování: do crontab -e přidat
  35 3 * * * /root/svn-bakalari-backup.sh
Poznámka: Nakonec zálohuju jen hotcopy - přenos na jinej systém nehrozí, protože SVN běží ve virtuálním počítači. A případný dump se dá jednoduše udělat.

Obnova

Trac
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální verzi: rm -rf /home/trac/projekty
 • Nahrát zálohu: tar -xvkjf zaloha.tgz -C /home/svn/
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
Obnova SVN - z hotcopy
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální repozitář: rm -rf /home/svn/projekty
 • Nahrát zálohu: tar -xvkjf zaloha.tgz -C /home/svn/
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/trac/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
 • Klienti musí znovu provést checkout pokud jsou na vyšší verzi než byla záloha.
Obnova SVN - z dump
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální repozitář: rm -rf /home/svn/projekty
 • Vytvořit ho znovu: svnadmin create /home/svn/projekty
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 • Nahrát zálohu: bunzip2 -kc zaloha.dump.tgz | svnadmin load /home/svn/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
 • Klienti musí znovu provést checkout pokud jsou na vyšší verzi než byla záloha.

Žádné komentáře:

Okomentovat