pátek 4. prosince 2009

Ubuntu 9.10 na HP Compaq nc6220

Rychlost TrackPointu
Do Startup Applications přidat:
xinput set-ptr-feedback "PS/2 Generic Mouse" 1 9 1

SSH s klíčema
 1. Na stroji odkud se chci hlásit si vygeneruju klíče:
  ssh-keygen
  Windows: spustit puttygen.exe, vygenerovat klíč, uložit privátní klíč
 2. Veřejný klíč zkopíruju na stroj kam se chci hlásit:
  scp -P 22 id_dsa.pub user@remote:~/
 3. Na stroji kam se chci hlásit přidám zkopírovaný klíč do autorizovaných klíčů:
  cat id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys2
  Windows: vložit vše z políčka Public key for pasting... do authorized_keys2
 4. Smažu id_dsa.pub:
  rm id_dsa.pub
 5. Případně pořeším práva:
  chmod 700 .ssh/
  chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys2
SSH Port forwarding
 • ssh -L 1234:localhost:23 username@host
  lokální port 1234 bude přeposílán na host:23
 • ssh -R 1234:localhost:23 username@host
  host:1234 bude přeposílán na lokální port 23
  • SSH on host must have GatewayPorts yes in /etc/ssh/sshd_config
Zakázání SSH autorizace heslem
V /etc/ssh/sshd_config musí být:
 • RSAAuthentication yes (defaultní hodnota)
 • PubkeyAuthentication yes (defaultní hodnota)
 • ChallengeResponseAuthentication no
 • PasswordAuthentication no
 • UsePAM no
Pak aktualizovat ssh: sudo /etc/init.d/ssh reload

Zamykání obrazovky při hibernaci
Spustit gconf-editor a zkontrolovat:
 • /apps/gnome-screensaver/user_swith_enabled - vypnutý
 • /apps/gnome-power-management/lock/hibernate - vypnutý
Rozlišení ve VirtualBoxu
Tenhle příkaz nastaví maximální rozlišení pro všechny virtuální počítače:
VBoxManage setextradata global GUI/MaxGuestResolution 1280,1024

Win32 kodeky
Nainstalovat SMPlayer, stáhnout kodeky, rozbalit je do /usr/lib/codecs/

Problémy se síťovou kartou u ACER 5635Z
Karta se náhodně odpojuje - viz ubuntu forums. Vyřešeno pomocí
sudo apt-get install linux-backports-modules-karmic

pátek 2. října 2009

SVN a Trac hooks

SVN a Trac hooks slouží k provázání SVN a Trac. Commit do SVN se nepovolí pokud není v komentáři odkazovaný nějaký ticket. Během commitu se v souborech nahradí proměnné odkazující na aktuální verzi, datum a čas commitu a člověka, který soubor commitoval. Po commitu se automaticky připojí komentář ke všem odkazovaným ticketům a případně se tickety zavřou.

Instalace

Trac
 • Nakopírovat skripty trac-pre-commit-hook a trac-post-commit-hook do /home/trac/projekty/conf (pozor na stažení správně verze skriptů podle verze nainstalovaného Trac)
 • Nastavit práva pro spuštění: chmod u+x /home/trac/projekty/conf/trac-pre-commit-hook /home/trac/projekty/conf/trac-post-commit-hook

SVN
 • mv /home/svn/projekty/hooks/pre-commit.tmpl /home/svn/projekty/hooks/pre-commit
 • Upravit /home/svn/projekty/hooks/pre-commit na
  REPOS="$1"
  TXN="$2"
  TRAC_ENV="/home/trac/projekty/"
  LOG=`/usr/bin/svnlook log -t "$TXN" "$REPOS"`
  /home/trac/projekty/conf/trac-pre-commit-hook "$TRAC_ENV" "$LOG" || exit 1
  
  # Exit on all errors.
  set -e
  
  # All checks passed, so allow the commit.
  exit 0
 • Nastavit práva pro spuštění: chmod u+x /home/svn/projekty/hooks/pre-commit
 • mv /home/svn/projekty/hooks/post-commit.tmpl /home/svn/projekty/hooks/post-commit
 • Upravit /home/svn/projekty/hooks/post-commit na
  REPOS="$1"
  REV="$2"
  TRAC_ENV="/home/trac/projekty/"
  
  /home/trac/projekty/conf/trac-post-commit-hook -p "$TRAC_ENV" -r "$REV"
  
 • Nastavit práva pro spuštění: chmod u+x /home/svn/projekty/hooks/post-commit
 • Ve skriptech doplnit lokalizavi klíčových slov: vizrefoprava
Nahrazování proměnných

Nastavení se musí udělat na klientu v souboru <uživatelský adresář>\Application Data\Subversion\config pomocí auto-props. A když už se edituje, tak doporučuju nastavit global-ignore. Moje nastavení:
[miscellany]
global-ignores = *.~* *.bak *.dcu *.DCU *.old *.pyc tags *.swp
enable-auto-props = yes

[auto-props]
*.txt = svn:eol-style=native
*.py = svn:eol-style=native;svn:keywords="Date Author Revision Id"
*.pas = svn:eol-style=native;svn:keywords="Date Author Revision Id"
*.png = svn:mime-type=image/png
*.jpg = svn:mime-type=image/jpeg
V souborech *.pas a *.py se budou při commitu nahrazovat aktuálním stavem tyto řetězce:
 • $Rev$
 • $Author$ 
 • $Date$
 • $Id$

Zálohování a obnova SVN a Trac

Debian se SVN a Trac běží ve VirtualBoxu, který je hostovaný ve Windows 7 - viz předchozí blog. Zálohovat se tedy bude do sdíleného adresáře z Windows 7.

Nastavení Windows 7
 • vytvořit adresář na zálohy: c:\backup
 • vytvořit uživatele Backup s heslem
 • nasdílet c:\backup tak, že jen uživatel Backup do něj má právo zápisu a ostatní nic
Nastavení Debianu
 • apt-get install winbind smbclient smbfs bzip2
 • nastavit Workgroup, nepoužívat WINS z DHCP
 • v /etc/nsswitch.conf upravit řádku s host na:
  hosts:   files wins dns
 • otestovat sdílení: smbclient -L server -U Backup
  po zadání hesla vypíše seznam sdílených adresářů
  svntrac:~# smbclient -L server -U Backup
  Enter Backup's password:
  Domain=[SERVER] OS=[Windows 7 Professional 7600] Server=[Windows 7 Professional 6.1]
  
      Sharename    Type   Comment
      ---------    ----   -------
      ADMIN$     Disk   Remote Admin
      Backup     Disk
      C$       Disk   Default share
      IPC$      IPC    Remote IPC
  Domain=[SERVER] OS=[Windows 7 Professional 7600] Server=[Windows 7 Professional 6.1]
  
      Server        Comment
      ---------      -------
  
      Workgroup      Master
      ---------      -------
  
 • vytvořit mount-adresář : mkdir /mnt/backup
 • namountovat ručně: mount -o user=backup -t smbfs //server/backup /mnt/backup
 • pokud funguje, tak nastavit automatické mountování upravením /etc/fstab:
  //server/backup /mnt/backup     smbfs   user=backup,password=backup,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
 • restart a zkusit, že to funguje
 • pokud je heslo příliš dlouhé (víc jak 16 znaků) anebo vadí, že je v /etc/fstab viditelné, tak se musí vytvořit soubor s hesly:
  vim /root/.smbcredentials
  username=backup
  password=backuppassword
  chmod 700 /root/.smbcredentials
  //server/backup /mnt/backup     smbfs   credentials=/root/.smbcredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

Zálohování

Trac
 • mkdir /mnt/backup/trac
 • Vytvořit skript trac-backup.sh
  #!/bin/sh
  projekt="bakalari"
  tmpdir="/tmp/trac"
  rm -rf $tmpdir
  mkdir $tmpdir
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt"."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  trac-admin /home/trac/$projekt hotcopy $tmpdir"/"$projekt
  tar -jcf $backupfile -C $tmpdir $projekt 
  cp $backupfile /mnt/backup/trac
 • chmod u+x trac-backup.sh
 • Spustit: ./trac-backup.sh
  V /mnt/backup/trac by se měl vytvořit soubor projekty.YYYYmmddHHMM.tgz, který obsahuje zálohu Tracu. Je komprimovaný pomocí bzip2.
 • Nastavit denní zálohování: do crontab -e přidat
  35 3 * * * /root/trac-bakalari-backup.sh
SVN
Zálohuje se jak hotcopy, tak dump. Hotcopy není jednoduše přenositelný na jiný systém, ale zálohuje i pre/post commit skripty.
 • mkdir /mnt/backup/svn
 • Vytvořit skript svn-backup.sh:
  #!/bin/sh
  projekt="bakalari"
  tmpdir="/tmp/svn"
  rm -rf $tmpdir
  mkdir $tmpdir
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt".dump."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  svnadmin dump /home/svn/$projekt | bzip2 -c > $backupfile
  cp $backupfile /mnt/backup/svn
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt"."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  svnadmin hotcopy /home/svn/$projekt $tmpdir"/"$projekt
  tar -jcf $backupfile -C $tmpdir $projekt 
  cp $backupfile /mnt/backup/svn
 • chmod u+x trac-backup.sh
 • Spustit: ./svn-backup.sh
  /mnt/backup/svn by se měly vytvořit soubor projekty.dump.YYYYmmddHHMM.tgz, a projekty.YYYYmmddHHMM.tgz které obsahují dump a hotcopy zálohu SVN. Jsou komprimovaný pomocí bzip2.
 • Nastavit denní zálohování: do crontab -e přidat
  35 3 * * * /root/svn-bakalari-backup.sh
Poznámka: Nakonec zálohuju jen hotcopy - přenos na jinej systém nehrozí, protože SVN běží ve virtuálním počítači. A případný dump se dá jednoduše udělat.

Obnova

Trac
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální verzi: rm -rf /home/trac/projekty
 • Nahrát zálohu: tar -xvkjf zaloha.tgz -C /home/svn/
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
Obnova SVN - z hotcopy
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální repozitář: rm -rf /home/svn/projekty
 • Nahrát zálohu: tar -xvkjf zaloha.tgz -C /home/svn/
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/trac/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
 • Klienti musí znovu provést checkout pokud jsou na vyšší verzi než byla záloha.
Obnova SVN - z dump
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální repozitář: rm -rf /home/svn/projekty
 • Vytvořit ho znovu: svnadmin create /home/svn/projekty
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 • Nahrát zálohu: bunzip2 -kc zaloha.dump.tgz | svnadmin load /home/svn/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
 • Klienti musí znovu provést checkout pokud jsou na vyšší verzi než byla záloha.

čtvrtek 1. října 2009

Instalace Debianu do VirtualBoxu pro SVN a Trac

Prostředí se bude používat jako server pro SVN a Trac.

Vytvoření virtuálního počítače a instalace Debianu
 1. Vytvořit standardní Virtual Machine (VM) pro Debian:
  • Jméno: SVNTrac
  • OS: Linux, Version: Debian
  • RAM: 256 MB
  • HDD: 500 GB data
  • CD-ROM: ISO image debian-503-i386-businesscard.iso (Official businesscard images for the "stable" release - i386 verze)
 2. Spustit VM a vybrat textovou instalaci: Install
 3. Hostname: svntrac, Domain: <nic>
 4. Partition disks:
  • Guided - use entire disk
  • Separate /home partition
 5. User: trac
 6. Software collections: Standard system
 7. Přihlásit se lokálně jako root:
  • Do /etc/apt/sources.list přidat:
   deb http//:ftp.cz.debian.org/debian unstable main
  • Vytvořit /etc/apt/apt.conf a vložit do něj (viz Jak udržovat smíšený systém):
   APT::Default-Release stable
  • Spustit:
   apt-get update
   apt-get upgrade
  • Instalace balíčků ze stabilního repositáře:
   apt-get install ssl-cert openssh-server libapache2-mod-python libapache2-mod-python-doc
  • Instalace balíčků ze nestabilního repositáře (chceme poslední dostupnou verzi):
   apt-get install -t unstable subversion subversion-tools trac python-setuptools libapache2-svn
  • Odhlásit se lokálně a příhlásit se vzdáleně přes SSH
Konfigurace Apache
 1. Nastavit správné ServerName v /etc/apache2/httpd.conf:
  ServerName moje.domena.cz
  Nenastavení správné domény vede později k obskurní chybě:
  svn: OPTIONS of 'https://svn.example.com/repos':
  SSL negotiation failed: SSL error code -1/1/336032856
 2. Povolit SSL:
  a2enmod ssl
 3. Povolit port 443 přidáním řádku do /etc/apache2/ports.conf:
  Listen 443
 4. Vygenerovat SSL certifikát (hostname svntrac):
 5. mkdir /etc/apache2/ssl
  make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
 6. Vytvořit virtuálního hosta:
  • cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
  • Upravit konfiguraci: vim /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
   NameVirtualHost *:443
   <virtualhost *:443="">
       ServerAdmin mail@mail.cz
       ErrorLog /var/log/apache2/error.log
       LogLevel warn
       CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
       SSLEngine on
       SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
       SSLProtocol all -SSLv2
       SSLCipherSuite HIGH
   </virtualhost>
   
 7. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  • Varování o jménu serveru jde zrušit přidáním ServerName svntrac do /etc/apache2/apache2.conf
  • Virtuální host už je povolený - pokud ne, povolit ho: a2ensite svntrac
 8. Vyzkoušet https://localhost/. Bude si stěžovat na neplatný certifikát, protože jsme si ho sami vytvořili. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  It works!
Konfgurace SVN
 1. Vytvořit adresář pro svn data: mkdir /home/svn
 2. Vytvořit repozitář pro projekty: svnadmin create /home/svn/projekty
 3. Upravit práva: 
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 4. Vytvořit soubor s hesly na basic authentification pro Apache:
  • htpasswd -c -m /etc/apache2/dav_svn.passwd cenovsky
  • Další uživatelé už bez -c: htpasswd -m /etc/apache2/dav_svn.passwd honza
 5. Povolit WebDAV v Apachi: vim /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
  <Location /svn>
    DAV svn
    SVNParentPath /home/svn
    AuthType Basic
    AuthName "Subversion Repository"
    AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
    SSLRequireSSL
    Require valid-user
  </Location>
  
  V konfiguračním souboru je předdefinovaná varianta, kdy anonymní uživatelé mohou repozitář číst. Já to nechci, takže jsem <LimitExcept> zrušil a přidal SSLRequireSSL.
 6. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  Vyzkoušet: https://localhost/svn/projekty. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  projekty - Revision 0:/
 7. Naimportovat SVN repozitář (pokud už existoval): svnadmin load /home/svn/projekty <projekty.dump
Konfigurace Trac
 1. Trac je nainstalovaný v /usr/share/pyshared/trac
 2. Měl by být k dispozici adresář /home/trac. Pokud ne, tak vytvořit.
 3. Vytvořit prostředí pro projekty:
  • cd /home/trac
  • trac-admin projekty initenv
 4. Změnit vlastníka adresáře /home/trac: chown www-data:www-data -R /home/trac
 5. Vytvořit administrátora: trac-admin projekty permission add jmeno TRAC_ADMIN
 6. Upravit konfiguraci Trac: vim /home/trac/projekty/conf/trac.ini
 7. Přidat do konfigurace Apache: vim /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
  <location /trac>
    SetHandler mod_python
    PythonInterpreter main_interpreter
    PythonHandler trac.web.modpython_frontend
    PythonOption TracEnvParentDir /home/trac
    PythonOption TracUriRoot /trac
    AuthType Basic
    AuthName "Projekty"
    AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
    Require valid-user
    SSLRequireSSL
  <location>
  
 8. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
 9. Vyzkoušet https://localhost/trac/projekty - měla by se zobrazit hlavní stránka Tracu s přihlášeným uživatelem (na základě Basic autentikace).
Trac plugins

Pluginy jsou popsány v samostatném článku.

Ostatní

 • Přidat do cronu aktualizaci času pomocí ntpdate pool.ntp.org
 • Zakázat ssh pro roota: vim /etc/ssh/sshd_config
  PermitRootLogin no
  /etc/init.d/ssh restart
 • Zakázání uživatele: passwd trac -l
 • český formát datumu
  • dpkg-reconfigure locales - přidat cs_CZ.UTF-8 UTF-8
  • přidat do /etc/apache2/sites-enabled/svntrac, sekce <location /trac>
  • PythonOption TracLocale "cs_CZ.utf-8"